Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Alumeco si přeje se zákazníky sdílet své rozsáhlé znalosti a zkušenosti, stejně tak i znalosti svých obchodních partnerů. Nemůžeme však zaručit, že informace uvedené na těchto stránkách jsou zcela bezchybné.

Společnost Alumeco tudíž nepřijímá odpovědnost za následky vzniklé na základě informací na stránkách společnosti, či na základě informací, na které odkazujeme prostřednictvím externích stránek nebo ve zdrojích.

Vždy naše zákazníky vedeme k tomu, aby nás v případě pochybností nebo před spuštěním projektu kontaktovali, jelikož každý projekt je jedinečný a může být ovlivněn mnoha různými faktory.