UN City

UN City za úsvitu

Hliník je součástí obrovského stavebního projektu

Na pobřeží Kodaně se tyčí sídla sedmi různých organizací UN. V této budově pracuje 1 200 zaměstnanců, což z ní činí šestý největší úřad UN na světě - větší jsou jen úřady v New Yorku, Ženevě, Římě, Vídni a Paříži.

 

Velká bílá hvězda... to je tvar, který dali architekti z 3XN nové, architektonicky ceněné budově UN City v Kodani. Architekti chtěli jasně zdůraznit hodnoty a autority UN, proto padla volba na budouvu nového ústředí UN v Marmormolenna v netradičním tvaru hvězdy.

 

Mimo jiného je toho dosaženo i jednotícím středem budovy, kde jsou soustředěny všechny obecné funkce. Otevřenost na všech stupních. Tvar, který formuje organizaci, kde je výkonnost a profesionalita ve všech oblastech sjednocena pod jednotným souborem hodnot 'Delivering as one'.

 

Smlouva pro dva

Společnost E. Pihl & Son zvítězila v roce 2010 v první fázi výběrového řízení a stala se klíčovým dodavatelem a tím dostala za úkol převést nápady společnosti 3XN a jejich architekturu do praxe - a na neobvyklé stavbě.

Od té doby společnost E. Pihl & son pracuje na fázi 1 a poté vyhrála i fázi 2 a dosáhla skutečně skvělého výsledku.

 

Hliník na fasádě

V dnešní době je hliník přirozenou složkou fasád budov; UN City je toho nejlepším příkladem: Téměř celá fasáda je pokryta hliníkem. Centrální prvek tohoto výrazu je základní myšlenkou společnosti již od fáze prvního nápadu. Myšlenkou bylo vytvořit na fasádě sluneční clony jako její charakteristiku.

 

'Vysoké požadavky, tj. dlouhá životnost, váha a svoboda formovatelnosti při zpracování znamenaly, že volba padne na hliník, pokud jde o fasády budov a a sluneční clony na budově UN City. Finální design rolet a montážních prvků byl výsledkem intenzívní spolupráce se společností Viking Markise (žaluzie)  a společností Pihl & Son a ukazuje sílu ohýbané geometrie, kdy současně fasádě dodává hloubku a různorodost.

 

Pohled zevnitř a zvenku a centrální funkce ve vztahu k nízké energetické spotřebě budovy patřily k parametrům nastavení stupně perforování rolet - a vzoru. 1:1 vytvořené vzorky, namontované na fasádu na zkoušku na stavbě byly při tomto procesu důležitým nástrojem, a zajistily, že ochrana před sluncem vyhoví jak funkčním, tak estetickým požadavkům, které UN City dostalo předem.' Søren Nersting, architekt společnosti 3XN.

 

Mimořádně energeticky úsporná

Očekává se, že UN City bude jednou z energeticky nejúspornějších budov v Dánsku, protože je postaveno jako budova energetické třídy 1. Klasifikováno jako ekologická budova, která spotřebuje méně než 50 kWh na m2.

 

Ocenění

Budova již v roce 2012 získala prestižní EU ocenění 'Green Building Award for New Buildings'. Ve stejnou dobu získala i mezinárodní certifikaci udržitelnosti, zlatý status LEED za práci se spotřebou vody, klimatem a energií. V tomto ohledu bylo podniknuto mnoho opatření, aby se snížila spotřeba. Kromě jiných věcí má solární buňky, které jsou umístěny na velké části střechy a které pokrývají spotřebu elektřiny v budově. Ochlazují budovu pomocí slunečních clon a mořské vody. Navíc shromažďuje dešťovou vodu, která se používá na toaletách.

 

Od nápadu po větrný tunel a hotový koncept

Zákazník společnosti Alumeco, společnost Viking Markiser, získal smlouvu na zastínění budovy, a okamžitě začal pracovat na vytvoření různých možností, které by naplnily přání architekta a požadavky dodavatelů. Nejprve šlo o rámovou konstrukci s perforovanou deskou, určené jako ochrana oken. Po několika testech padl výběr na velmi komplikované řešení s ohýbáním desek s 14 ohyby na každé žaluzii, a na pečlivě vybranou slitinu. Toto řešení hrálo svou roli, pokud jde o požadovanou pevnost, takže mohly projít úspěšně testem v tunelu Velux Sind na poloostrově Jutland.

 

'Zakázka týkající se vývoje nového a neprověřeného systému žaluzií takového velikosti a komplexnost projektu klade vysoké požadavky na všechny účastníky. Požadavky, které nejsou typické v rámci běžného nastavení pro budovy/vývoj, včetně běžných obchodních podmínek. Pouhý fakt, že proces vývoje trval víc než rok, ukazuje komplexnost celého projektu. . 

Zásadní zde byla spolupráce a porozumění projektu, účastníkům, procesu a konečnému výrobku. V tomto kontextu se společnost ALUMECO jeví jako velmi kompetentní, a byli ochotni najít optimální řešení, aby vyhověli konstruktérovi, dodavateli na klíč, a také nám, společnosti VIKING MARKISER.

Společnost Viking Markiser ocenila otevřenou a čestnou spolupráci, při níž se možnosti a limity velmi profesionálně předávaly. Problémy, které při tom vznikaly, se řešily společným úsilím a s cílemdodat kompletní systém dodavateli s uspokojením a dokonce včas. ' Frank Prinds, manažer projektu společnosti Viking Markiser A/S.

 

Sedm subdodavatelů - soustředěných prostřednictvím společnosti Alumeco

Společnost Viking Markiser zdůraznila důležitost toho, že by měl jeden dodavatel zvládnout celý proces. Cílem bylo předejít neshodám a nesouhlasu mezi různými stranami. Alumeco má velké zkušenosti se svou rolí sjednocujícího dodavatele pro celý náročný hodnotový řetězec. To znamenalo, že se společnost Alumeco dohodla s italskými a finskými dodavateli, pokud jde o soustružení a lisované profily, a také belgickou továrnou, která vyrobila cívky, které se dále obráběly v Německu a ve Švédsku; teprve potom bylo provedeno závěrečné ošetření v Dánsku.

 

'Projekt nám dává možnost ukázat, že s našimi radami, pokud jde o lisování profilů, válcované výrobky, obrábění a povrchovou úpravu jsme více než jen dodavatel hliníku. Věnujeme pozornost všem stádiím - počínaje výrobou materiálů v Belgii, Itálii, Německu, Finsku, Švédsku a Dánsku, až po výsledný produkt ve velkém logistickém systému. A navíc jsme rádi, že jsou součástí mezinárodního stavebního projektu, který soustavně formuje tvář Kodaně na mnoho let dopředu' říká Christian Pilgaard, který za tento projekt ve společnosti Alumeco odpovídá.

 

Atraktivní, ale náročné umístění

Jedním z největších úkolů bylo nalézt příslušné povrchové ošetření, které je vhodné pro zvolené místo přímo v kodaňském přístavu, a pro podmínky, jakým bude materiál s perforovaným povrchem vystaven.

Zkoušeli různá mechanická řešení a typy nátěrů, a po tisícovce hodin testování v německém institutu FEM vybrali řešení, které je v souladu s nařízením GBS; nejprve výrobky eloxovali a poté je natřeli svrchním lakem. To dalo vzniknout mimořádnému úkolu pro logistiku, protože výrobky musely být strojově opracovány ne později než 48 hodin po provedení eloxace, protože závěrečný nátěr uzavřel povrch hliníku.

 

Mezioborová spolupráce

Pro konečný výsledek byla rozhodující spolupráce mezi konstruktérem a společnostmi 3XN, E Pihl and Son a Viking Markiser. Pravidelné kontroly procesů a provedené dánské i německé audity vytvořily podmínky dobrého procesu výroby.

 

 

  • UN City
  • UN City
  • UN City
  • UN City
Fakta - bylo dodáno:
  • 9 200 kusů okenic
  • 2 080 kusů speciálních okenic a lemů
  • 28 750 kusů lisovaných a obráběných úchytů
  • 8 220 m lisovaných profilů pro vodicí koleje/závěsný systém
  • 671 lisovaných profilů pro vodicí koleje/závěsný systém jako speciální součástky