EN AW-6082

Bez povrchové úpravy

Šířka

Výška

Stav

  • Šířka: 45,0 mm
  • Výška: 3,0 mm
  • Stav: T6
  • Hmotnost: 0,76 kg/m
  • Svařitelnost: Dobrá
  • Odolnost vůči korozi: Vynikající
  • Kvalita pro obrábění a vrtání: Dobrá
  • Vhodnost pro eloxování: Dobrá
Není součástí běžného sortimentu

EN AW-6082

Má vysokou pevnost a je odolná vůči korozi. Slitina je vhodná ke svařování a k eloxování. 


Neručíme za dostupnost položek, které nejsou součástí stálého sortimentu. Uvedená hmotnost je teoretická. Pokud máte jakékoliv další otázky, kontaktujte nás.

Slitiny

AlloyName Density SiMin SiMax FeMin FeMax CuMin CuMax MnMin MnMax MgMin MgMax CrMin CrMax ZnMin ZnMax TiMin TiMax NiMin NiMax ZrMin ZrMax BiMin BiMax PbMin PbMax SnMin SnMax OthersMin OthersMax AlMin AlMax AlRest
Hustota Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ostatní
Název kg/m3 Min Max Max Max Min Max Min Max Max Max Max Min Al (ostatní)
EN AW-6082 2,70 0,7 1,3 0,5 0,1 0,4 1 0,6 1,2 0,25 0,2 0,1 0,15 True

Vlastnosti hliníku

Alloy Temper ThermalConductivity ThermalExpansion AnnealingMin AnnealingMax MeltingPointMin MeltingPointMax ElaticModulus ElectricalConductivity
Termická konduktivita Koeficient termálního prodloužení Bod tání Elastický modul Elektrická konduktivita (%IACS)
Slitina Stav W/cm*K cm*K Min Max KN/mm2 %IACS
EN AW-6082 O 216,0 23,1 575 650 70 000 55,5
EN AW-6082 T1 23,1 575 650 70 000
EN AW-6082 T4 167,0 23,1 575 650 70 000 42,0
EN AW-6082 T5 23,1 575 650 70 000
EN AW-6082 T6 172,0 23,1 575 650 70 000 44,0

EN 755-2:2013

Alloy Temper DimensionMin DimensionMax TensileStrengthMin TensileStrengthMax ProofStress ElongationA50 ElongationA BrinellHardness
Rozměr Tažná síla 0,2% mez kluzu Prodloužení A50 Prodloužení A Tvrdost dle Brinella
Slitina Stav Min Max Min N/mm2 % min % min HBS
EN AW-6082 T4 0 25 205 110 14 12 70
EN AW-6082 T4 0 25 205 110 14 12 70
EN AW-6082 T4 0 200 205 110 12 14 70
EN AW-6082 T6 0 5 290 250 8 6 95
EN AW-6082 T6 0 20 295 250 6 8 95
EN AW-6082 T6 0 5 290 250 8 6 95
EN AW-6082 T6 5 25 310 260 10 8 95
EN AW-6082 T6 5 25 310 260 10 8 95
EN AW-6082 T6 20 150 310 260 8 95
EN AW-6082 T6 150 200 280 240 6 95
EN AW-6082 T6 200 250 270 200 6 95

Koroze hliníku

Formy koroze a video s korodovanou hliníkovou součástkou

Přečtěte si více

Lisování

Mnohostrannost a nízké náklady na opracování

Přečtěte si více

Certifikáty pro hliník

Shrnutí kontroly dokumentů podle DS/EN 10204

Přečtěte si více