NCS0502Y

NCS0502Y

Šířka

Hmotnost

Tloušťka

Svitky nabízíme v tloušťkách od 0,63mm do 1mm, ve standartních šířkách a ve třech základních velikostech - 250 kg, 500kg a 1000kg. Pokud požadujete tloušťku či slitinu jinou, než uvádíme, neváhejte se na nás obrátit.


  • Šířka: 1250,0 mm
  • Hmotnost: 500,0 kg
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Hmotnost: 500,00 kg
  • Svařitelnost: Vynikající
  • Odolnost vůči korozi: Vynikající
  • Kvalita pro obrábění a vrtání: Špatná
  • Vhodnost pro eloxování: Dobrá

EN AW-3105

Slitina obsahující mangan, proti korozi je velmi odolná. Má však průměrnou pevnost; je vhodná pro svařování a ohýbání.


Neručíme za dostupnost položek, které nejsou součástí stálého sortimentu. Uvedená hmotnost je teoretická. Pokud máte jakékoliv další otázky, kontaktujte nás.

Slitiny

AlloyName Density SiMin SiMax FeMin FeMax CuMin CuMax MnMin MnMax MgMin MgMax CrMin CrMax ZnMin ZnMax TiMin TiMax NiMin NiMax ZrMin ZrMax BiMin BiMax PbMin PbMax SnMin SnMax OthersMin OthersMax AlMin AlMax AlRest
Hustota Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ostatní
Název kg/m3 Max Max Max Min Max Min Max Max Max Max Min Al (ostatní)
EN AW-3105 2,72 0,6 0,7 0,3 0,3 0,8 0,2 0,8 0,2 0,4 0,1 0,15 True

Vlastnosti hliníku

Alloy Temper ThermalConductivity ThermalExpansion AnnealingMin AnnealingMax MeltingPointMin MeltingPointMax ElaticModulus ElectricalConductivity
Termická konduktivita Koeficient termálního prodloužení Bod tání Elastický modul Elektrická konduktivita (%IACS)
Slitina Stav W/cm*K cm*K Min Max KN/mm2 %IACS
EN AW-3105 Hx2 160,0 23,3 635 655 69 500 42,0
EN AW-3105 Hx4 160,0 23,3 635 655 69 500 42,0
EN AW-3105 Hx6 160,0 23,3 635 655 69 500 42,0
EN AW-3105 Hx8 160,0 23,3 635 655 69 500 42,0
EN AW-3105 Hx9 160,0 23,3 635 655 69 500 42,0
EN AW-3105 O 190,0 23,3 635 655 69 500 50,5

Koroze hliníku

Formy koroze a video s korodovanou hliníkovou součástkou

Přečtěte si více

Certifikáty pro hliník

Shrnutí kontroly dokumentů podle DS/EN 10204

Přečtěte si více