Hliníkové profily

Speciální profily dodávané společností Alumeco

Užitečná příručka


Navrhování hliníkových profilů poskytuje obrovské možnosti. Pokud jde o to, jaké tvary a tolerance je možno v jednotlivých případech uplatnit, nejsou zde žádná obecná pravidla. Na dosažené tolerance bude mít vliv tloušťka stěny a slitina.

Malé tolerance mohou snížit výkonnost profilu a tudíž i cenu. To je třeba vzít v úvahu při navrhování profilu. Společnost Alumeco pracuje v souladu se standardy Evropské komise pro stanardizaci, CEN, EN 755-9 a EN 12020-2.

Standardy je třeba považovat za odborná doporučení. V případě profilů, které se kvůli komplexnosti návrhu obtížně vyrábí a specifikují, je třeba uzavřít zvláštní dohodu mezi zákazníkem a společností Alumeco.

  

Přečtěte si nebo si stáhněte naši příručku: